เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำความดันสูง
Clip On Youtube.... Click here 
 
เครื่องกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยอัมพาต
และผู้สูงอายุ ( CPM UNIT )